Donate to IndiaSpend

Support IndiaSpend’s award-winning investigative journalism.

Your tax-deductible contribution to IndiaSpend will help us, and other publications around the country, reveal critical stories that otherwise wouldn’t be told - stories that make a difference!

நன்கொடை

அண்மை கட்டுரைகள்

‘பள்ளிகள் கடைசியாக திறக்கப்படுவது ஒரு பிரச்சினை அல்ல’

மும்பை: கோவிட்-19 பரவல் காரணமாக 2020 ஆம் ஆ...

கல்வி நிதி சுருங்குவது தாழ்த்தப்பட்ட சமூக மாணவர்களின் உதவித்தொகையை பாதிக்கிறது

புதுடெல்லி: கடந்த ஐந்தாண்டுகளில் கல்...

முன்மொழியப்பட்ட புதிய கல்வி கொள்கைக்கு இந்தியாவின் கல்வி பட்ஜெட் நிதி அளிக்க முடியாது

பெங்களூரு: மே 2019 இல் வெளியிடப்பட்ட அரச...

சிறப்பு பயிற்சி எவ்வாறு கர்நாடக மாவட்டம் ஒன்றின் எஸ்.எஸ்.எல்.சி முடிவுகளை மேம்படுத்த உதவியது

பெங்களூரு: “நான் ஒரு பொறியாளர் ஆக விர...

‘டெல்லியில் பல காலம் ஆட்சி செய்த காங்கிரஸ், கல்விக்கு எதுவும் செய்யவில்லை’

பெங்களூரு: 2018 ஆம் ஆண்டில், 12ஆம் வகுப்ப...